'; else echo ''; ?>

HYZMAT AL
birsalymdan siziň üçin ýüklener...

Egerde ýüklemek wagty bilen tamamlanmasa
sahypany täzeläň

DMD Dermanhana

Dermanhanalar


Aşgabat, Atamyrat Nyýazow (2038)şaýoly, 272

Biz barada

“DMD” dermanhanasynda hemme gerekli bolan dokumetlary, instruksiýalary, we şaýatnamalary bar. Şeýle-de, arzan bahaly dermanlary we owadanlyk, sagdynlyk üçin harytlary bilen Sizi begendirer! Hoş geldiňiz!